Zajistit udržitelnou mobilitu

Tepelná řešení

ClimaCoat®

Užijte si skvělou viditelnost přes čelní sklo, a to i v těch nejhorších podmínkách. ClimaCoat® má funkci vyhřívání skla bez použití drátků. Díky ní led a mlha na předním skle zmizí stisknutím tlačítka. V létě poskytuje ClimaCoat® vynikající tepelnou ochranu díky vysoce výkonné povrchové úpravě, která odráží infračervené paprsky.

a
a

ComfortSky®

Správná teplota v kabině po celý rok.

Se střešním sklem ComfortSky, která má nízký prostup tepla, Vás bude kabina automobilu v létě ochlazovat a v zimě zahřívat, přičemž si na své cestě užijete panoramatické výhledy.

Zajistit udržitelnou mobilitu

Lehká skla

Nižší hmotnost, vyšší výkon

Nasazení našich výzkumných týmů nám v posledních letech umožnilo zmenšit tloušťku skel. S našimi řešeními je nyní možné snížit hmotnost skel celého vozu o více než 6 kg.

Použití materiálu s nižší hustotou, jako jsou polymery, umožňuje snížení hmotnosti: Objevte tato řešení na webových stránkách Freeglass

lightweight
Věděli jste, že…?

Tabule skla o tloušťce 4 mm váží

10 kg /m2

Objevte další úžasné vlastnosti skla.

Zajistit udržitelnou mobilitu

Posouzení životního

cyklu

Life Cycle Assessment (LCA; Posouzení životního cyklu) je důsledná metodika posuzování vlivů na životní prostředí. Jinými slovy, je to hodnocení a sestava vstupů, výstupů a potenciálních dopadů produktu nebo systému na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti.

V Saint-Gobain Sekurit počítáme pro každou naši kategorii výrobků spotřebu vody, energie a přírodních zdrojů, emise do ovzduší, vypouštěné odpadní vody a celkkové množství odpadů. Toto je také součástí našeho vývoje inovací: počítáme LCA pro všechna nová řešení skel.

a

Bezolovnatá řešení

V Saint-Gobain Sekurit jsme předvídali trend bezolovnatých řešení a již v roce 2014 jsme na trh přinesli první skla bez olova. Dnes nabízíme bezolovnaté řešení pro tvrzené a laminované díly a také bezolovnaté pájení a bezolovnaté smaltování.

Díky těmto řešením výrazně snižujeme dopad našich výrobků na životní prostředí.

 

Zodpovědné získávání zdrojů

Náš nákupní program je zaměřen na řízení environmentálních, sociálních a společenských rizik souvisejících s naším dodavatelským řetězcem prostřednictvím zdokonalování nákupního procesu, který zohldňuje kritéria společenské zodpovědnosti. Zvláštní pozornost je věnována otázkám lidských práv, pracovním, zdravotním a bezpečnostním normám a dopadu dodavatelského řetězce na životní prostředí.

Naši nákupčí absolvují konkrétní a pravidelná školení, která je naučí dělat v jejich každodenní práci vždy ta nejlepší rozhodnutí.

Hledáte inspiraci?

Kontaktujte nás a naši experti vám odpoví.