Udržitelnost je základem

všech našich činností

Společně navrhujeme řešení pro lepší, bezpečnější a zelenější cestu.

„Jsme přesvědčeni, že můžeme zahájit udržitelnou změnu přímo v hodnotovém řetězci našeho podnikání. Usilujeme o významnou změnu v myšlení a činnostech celého našeho ekosystému, abychom transformovali trh mobility a zachovali naši budoucnost. “

Hodnoty našeho přístupu k u

our

Hodnoty našeho přístupu k udržitelnosti

Obchodní etika

Sdílet naše hodnoty s našimi partnery, abychom společně dlouhodobě rostli.

Cirkulární ekonomika

Měnit způsob, jakým navrhujeme, vyrábíme a distribuujeme naše výrobky a řešení s cílem rozvíjet cirkulární ekonomiky.

Tvorba místních & různorodých hodnot

Být v každé zemi místní firmou.

Klimatická změna

Přispívat ke vzniku nízkouhlíkové ekonomiky schopné zachovat obecnou prospěšnost.

Inkluze a rozmanitost

Mít širokou rozmanitost v našich týmech, abychom vybudovali otevřenou a angažovanou firemní kulturu.

Zdraví a bezpečnost

Zabezpečit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a partnerů.

image1

Jasný závazek

Usilujeme o to být referencí pro vytváření udržitelných řešení, která transformují trh mobility a zachovávají naši budoucnost, s přihlédnutím k očekáváním našich klíčových zúčastněných stran.

Náš holistický přístup k udržitelnosti

Od optimalizace procesů v závodech až po vizi cirkulární ekonomiky s cílem zamezit vzniku odpadu a sociální iniciativy zahrnující místní komunity.

image bottom

Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050

Jako člen skupiny Saint-Gobain jsme se zavázali k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Tento cíl je neoddělitelný od naší ambice poskytovat zákazníkům řešení, která jim pomohou dekarbonizovat a snížit jejich vlastní ekologickou stopu.

Global Excellence

Naše akce

V Saint-Gobain Sekurit máme dlouhodobý závazek udržitelného rozvoje.

blue windshield

Lehká řešení a tepelné úspory

Aktivně pracujeme na tom, aby bylo sklo tenčí a lepší. Snížení hmotnosti má přímý vliv na snížení spotřeby energie vozidla. Naše řešení pro řízení teploty jsou navržena tak, aby zajistila energetickou účinnost vozidla v létě i v zimě, čímž se zvýší dojezd elektrických vozidel a sníží používání systému HVAC.

Nulový odpad

„Náš závod ve městě Eslöv ve Švédsku udělal odvážný krok se svým programem„ „nulového odpadu“, který byl spuštěn v roce 2015 a dosáhl cíle v roce 2019. Výrobní závod identifikoval blízké poskytovatele služeb pro využití a recyklaci odpadu, aby zajistil, že žádný materiál nepřijde nazmar."

Nature

Zachycování dešťové vody

Závod Chennai v Indii byl od počátku navržen tak, aby fungoval udržitelně: 100% střešní dešťové vody se shromažďuje k zavlažování městského lesa a využívá období monzunů k ukládání vody, která se poté používá pro potřeby závodu.

Rain on glazing

Připojte se k našemu úkolu!

Díky našim odborným znalostem v oblasti materiálů, naší orientaci na zákazníka a našemu dlouhodobému závazku k udržitelnosti vás všechny vyzýváme, abyste se připojili k naší snaze o udržitelný rozvoj.

Hledáte inspiraci?

Kontaktujte nás a naši experti vám odpoví.